Single Blog

Zawody przyszłości – zmiana, praca, kariera

Jak zaplanować karierę, aby nie martwić się o ciągłość pracy? W czym się specjalizować i które kompetencje rozwijać? 

Według danych MacArthur Foundation 65% obecnych dzieci w wieku szkolnym będzie wykonywać zawody, które jeszcze nie istnieją. W zasadzie samo zjawisko nie jest niczym niezwykłym. Zobaczmy, ile nowych specjalizacji pojawiło się od naszych czasów szkolnych. To, co jednak zadziwia, to proporcja nowe zawody vs „tradycyjne” oraz prędkość zachodzących zmian.

Zawody związane z branżą produkcyjną czy pracą administracyjną przejmą – co już się dzieje – roboty i sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja ma jednak znacznie większe ambicje: poza obszarami, w których praca jest żmudna, wkracza już do sfer kreatywnych (np. kompozycja muzyki czy czasochłonne tworzenie zapowiedzi filmów), a także przejmuje niektóre kompetencje lekarzy czy prawników. Człowieka póki co nie da się wszędzie zastąpić, a w miejsce znikających zawodów pojawiają się inne. Czy jeszcze 15 lat temu ktoś słyszał choćby o specjaliście ds. mediów społecznościowych?

Nie daj się zaskoczyć. Planując swoją przyszłość zawodową, poza kluczową wiedzą na temat samego siebie (unikatowe predyspozycje/talenty) warto znać również najbardziej prawdopodobne scenariusze rynku pracy.

Myśląc o przyszłości zawodowej, należy zatrzymać uwagę na kilku kluczowych czynnikach.

 1. Wydłużający się czas życia i aktywności zawodowej. Według szacunków naukowców z Uniwersytetu Kalifornia (USA) pokolenie urodzone po 2007 roku będzie żyć średnio 104 lata (dane uśrednione dla obu płci).
 2. „Siwa rewolucja”, czyli starzejące się społeczeństwo. ONZ szacuje, że po 2050 roku co trzeci mieszkaniec Europy będzie miał powyżej 60 lat.
 3. Cyfryzacja, powszechna automatyzacja procesów oraz rozwój sztucznej inteligencji.
 4. Nowe motywatory na rynku pracy (mobilność, elastyczność, niezależność rozumiana jako freelancing).
 5. Cyfrowy nomadyzm – trend, który ściśle łączy się z punktami 3 i 4. Już dziś coraz więcej zadań można wykonywać z dowolnego miejsca na ziemi. 
 6. Czynniki socjologiczne: tempo życia i poziom zamożności.

Jakie będą najbardziej pożądane umiejętności na rynku pracy w 2020 roku? W tym miejscu warto zaprezentować listę wypracowaną na forum ekonomicznym w Davos (2016):

 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów. 
 2. Krytyczne myślenie.
 3. Kreatywność.
 4. Zarządzanie ludźmi.
 5. Współpraca z innymi.
 6. Inteligencja emocjonalna.
 7. Wnioskowanie i podejmowanie decyzji.
 8. Zorientowanie na usługi.
 9. Negocjacje.
 10. Elastyczność poznawcza.

Źródło: Future of Jobs Report, World Economic Forum, 2016.

Bazując na powyższych informacjach, można prognozować, które zawody będą się cieszyły największą popularnością w niedalekiej przyszłości.

1. Zawody z obszaru informatyki

Specjalista Big Data – odpowiedzialny za sprawne przetwarzanie coraz większej liczby różnorodnych danych w celu zdobycia nowej wiedzy;

Virtuality Architechts – architekci ds. „alternatywnego świata”, czyli świata wirtualnego, który ma być coraz bardziej realny, wygodny oraz dotyczyć wszystkich sfer życia;

– „Nauczyciel maszyn” – specjalista odpowiedzialny za tworzenie algorytmów jak najlepiej wykorzystujących sztuczną inteligencję.

2. Zawody internetowe: 

– Content Manager – specjalista zarządzający treściami na różnych kanałach w sieci, od którego wymaga się nie tylko kompetencji technicznych czy językowych, lecz także doskonałej wiedzy z zakresu marketingu i procesów poznawczych;

Analityk miar – analizuje parametry ruchu witryn internetowych. Wyciąga wnioski z liczb (np. czas, liczba odwiedzin, obszary koncentracji wzroku/uwagi użytkowników);

Dydaktyk multimedialny – projektuje innowacyjne rozwiązania skutecznej nauki elearningowej;

Researcher – profesjonalista w zdobywaniu wszelakich informacji w sieci, który zna różnorodne oprogramowanie oraz triki związane z formułowaniem zapytań w wyszukiwarkach. 

3. Zawody, które będą wspierać zdrowie i rozwój społeczeństwa:

– zawody związane z rozwojem nowoczesnej medycynyHET (human enhancement technologies). Rozwiązania HET dotyczą przedłużania życia i eliminowania procesów starzenia się. Przykłady rozwiązań: implanty, terapie genowe oraz te związane z planowaniem potomstwa, a także „smart drugs”, czyli suplementy wspierające utrzymanie sprawności poznawczej;

dietetyk/psychodietetyk – walka z otyłością jako pandemią XXI wieku oraz rosnąca świadomość zdrowszego stylu życia;

trenerzy wspierający sprawność/rozwój procesów poznawczych zwłaszcza osób starszych;

rehabilitanci/ fizykoterapeuci pracujący z nowoczesnymi maszynami;

psychologowie/psychoterapeuci – coraz szybsze tempo życia i zwiększający się odsetek osób doświadczających depresji i stanów lękowych oraz rosnąca świadomość dbania o zdrowie psychiczne;

broker wiedzy – nowoczesny doradca zawodowy lub mecenas kariery. Wybiera i personalizuje z ogromnej liczby ofert edukacji na rynku. Dobiera metody i kierunek kształcenia w dopasowaniu do budżetu czy specyficznych celów klienta;

teletutor, czyli przedstawiciel nowoczesnej edukacji przez internet. Teletutoring dotyczy kształcenia szkolnego i pozaszkolnego, eventów, konferencji w trybie online i offline. 

Niezależnie od tego, jaki zawód wybierzemy, szczególnie cenne w tak szybko zmieniającym się świecie są umiejętności syntezy różnych dziedzin, a także otwartość na przekwalifikowanie się, czyli elastyczne podejście do swoich kompetencji. Być może dla niektórych brzmi to banalnie, jednak niepokoi fakt, że według badań Polacy zajmują jedno z ostatnich miejsc na skali Europy, jeśli chodzi gotowość do przebranżowienia. Jako społeczeństwo nadal wysoko cenimy możliwość pracy w „wyuczonym zawodzie”, pozostając często w pułapce tzw. utopionych kosztów.

                                                                                                                                                                            Iwona Wołkowicz

*Tekst został opublikowany na łamach portalu zmianywżyciu.pl

Comments (0)