Psychoterapia

Psychoterapia w podejściu poznawczo-behawioralnym, które opiera się na aktualnych, rzetelnych badaniach naukowych zgodnie z założeniami EBM (evidence based medicine).  Poza klasycznymi metodami terapii poznawczo behawioralnej do pracy włączamy także elementy Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania

Psychoterapia osób dorosłych:

 • zaburzenia lękowe (fobie, lęk paniczny, lęk uogólniony)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia nastroju (depresja, ChAD)
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • kryzysy w związkach
 • obniżenie poczucia własnej wartości

Struktura psychoterapii

Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Najczęściej jest to jedno spotkanie tygodniowo trwające 50 minut. Pierwsza, lub kilka pierwszych sesji ma na celu dokładne rozpoznanie trudności oraz przyjrzenie się obecnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta, określenie potrzeb i planów. Następnie określane są cele i metody dalszej pracy terapeutycznej.

Konsultacje/ psychoterapia dla młodzieży

 • doświadczającej trudności w relacjach z rówieśnikami lub rodzicami
 • przeżywającej nadmierny stres w szkole i w sytuacjach egzaminacyjnych
 • doświadczającej trudności związanych z procesem dojrzewania
 • doświadczającej kłopotów z koncentracją uwagi/ efektywną nauką

Cennik

Informacje

 • Cena
 • Ilość spotkań

Psychoterapia indywidualna

 • 130 PLN za 50 min
 • ustalane indywidualnie
Zamów

Konsultacja psychologiczna

 • 130 PLN za 60 min
 • 1-3
Zamów

Konsultacja w języku angielskim/niemieckim

 • 150 PLN za 60 min
 • 1-3
Zamów