Coaching Rzeszów

Iwona Wołkowicz

Coaching prowadzę według międzynarodowych standardów i zgodnie z etyką ICC (International Coaching Community). W procesie coachingu zwiększysz samoświadomość, uruchomisz swój naturalny potencjał i wprowadzisz świadome zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

– Więcej o mnie

4
98
6
logo_2
logo_1

Skuteczność coachingu opieram przede wszystkim na:

 • ZASOBACH: wierzę, że posiadasz już wszelkie niezbędne zasoby aby znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązania. Moim zadaniem jest pomóc Ci w uruchomieniu potencjału i kreatywności przez różnorodne pytania i narzędzia coachingowe.
 • CELOWOŚCI: pracujesz na konkretnych i mierzalnych celach
  (cel na cały proces oraz cel na każdą sesję coachingową)
 • PARTNERSKIEJ RELACJI: wspólnie budujemy relację współpracy, autentyczności i szacunku dla wartości

Co zyskasz ?

 • Znajdziesz inspirację/motywację do zmian
 • Poszukasz skutecznych sposobów na osiągnięcie celów
 • Pogłębisz świadomość siebie i swoich potrzeb
 • Otrzymasz profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji, przejściu przez różnego rodzaju życiowe transformacje
 • Zwiększysz efektywność w życiu prywatnym i zawodowym

Czym nie jest coaching ?

Coaching nie jest doradztwem w którym podaje się gotowe rozwiązania ani mową motywacyjną z którą bywa mylony. Nie jest także psychoterapią. Coaching może być prowadzony równolegle do psychoterapii ale nie powinien być jej zamiennikiem.

Obszary coachingu

Coaching kariery

Potrzebujesz inspiracji dla swojej kariery.
Chcesz skutecznie zmienić etat na własny biznes.
Chcesz odkryć i umocnić własne zasoby.
Zależy Ci na dokonaniu trafnych wyborów.
Odczuwasz nadmierny stres lub wypalenie zawodowe.

Coaching menedżerski

Poszukujesz nowych perspektyw i rozwiązań.
Dążysz do budowania skutecznego przywództwa.
Chcesz skutecznie realizować swoje strategie.
Dążysz do pokonania trudności i zmiany niekorzystnych nawyków.

Life coaching

Chcesz podnieść jakość życia i zwiększyć poczucie sensu.
Dążysz do rozwiązania bieżących trudności lub zmiany nawyków.
Chcesz zmienić ograniczające Cię przekonania.

Jak wygląda proces?

Etap 1

Spotkanie wstępne. Zapoznasz się ze specyfiką coachingu, określisz swoje cele i oczekiwania wobec procesu.

Etap 2

Praca nad celami (zazwyczaj 6-9 spotkań co 2 tygodnie). Czas spotkania zależy od Twojego celu na sesję i trwa zwykle 90 – 120 minut. Pomiędzy sesjami realizujesz różnego rodzaju zadania rozwojowe, które naturalnie wspierają Cię w zmianach.

Etap 3

Możesz się ze mną skontaktować po zakończonym procesie coachingu. Otrzymasz dodatkową literaturę lub ćwiczenia rozwojowe.

* coaching może mieć także charakter interwencyjny. Oznacza to 1-2 spotkania gdzie metodami coachingowymi realizowane są Twoje cele,

**coaching może być wzbogacony o:

 • shadowing – obserwacja kiedy wykonujesz realne zadania zawodowe
 • on-the-job training – coaching odnoszący się do Twojej próbki pracy
 • trening indywidualny – rozwój kompetencji osobistych i zawodowych w oparciu o autorskie programy szkoleniowe