Psychoterapia

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami Terapii Schematów. Praktykowane podejście bazuje na aktualnych, rzetelnych badaniach naukowych zgodnie z założeniami EBM – evidence based medicine.

Psychoterapia osób dorosłych:

 • zaburzenia lękowe (fobie, lęk paniczny, lęk uogólniony)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia nastroju (depresja, ChAD)
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • kryzysy w związkach
 • obniżenie poczucia własnej wartości

Konsultacje/Psychoterapia młodzieży

 • doświadczającej trudności w relacjach z rówieśnikami lub rodzicami
 • przeżywającej nadmierny stres w szkole i w sytuacjach egzaminacyjnych
 • doświadczającej trudności związanych z procesem dojrzewania
 • doświadczającej kłopotów z koncentracją uwagi/efektywną nauką

Coaching

Coaching według międzynarodowych standardów i zgodnie z etyką ICC (International Coaching Community).

Coaching kariery

Chcesz znaleźć inspiracje dla swojej kariery.
Dążysz do zamiany etatu na własny biznes.
Chcesz odkryć i umocnić swoje zasoby.
Zależy Ci na dokonaniu trafnych wyborów.
Odczuwasz nadmierny stres lub wypalenie zawodowe.

Coaching menedżerski

Poszukujesz nowych perspektyw i rozwiązań.
Dążysz do budowania skutecznego przywództwa.
Chcesz skutecznie realizować swoje strategie.
Dążysz do pokonania trudności i zmiany niekorzystnych nawyków.

Kontakt

Iwona Wołkowicz

ul. Szopena 7, 35-055 Rzeszów

NIP: 862 155 08 18

nr rachunku: 73 1020 5558 0000 8402 3181 5993

+48 574 259 064