Szkolenia coaching

Programy rozwojowe dla firm i pracowników

Programy, których celem jest rozwój potencjału pracowników i przyśpieszenie biznesu. Współpracuję z firmami z sektora prywatnego, publicznego oraz instytucjami pozarządowymi.


Warsztaty

Co wyróżnia warsztaty?

 • techniki aktywne, które skutecznie angażują uczestników
 • cykl uczenie się według Kolba: doświadczenie-> refleksja-> wiedza
 • rzetelne narzędzia psychologiczne
 • kompleksowe materiały i narzędzia
 • trenerzy z branżowym doświadczeniem
 • sesje coachingowe po zakończonym szkoleniu

Tematyka warsztatów

 • Stosowanie narzędzi coachingowych w zarządzaniu zespołem
 • Budowanie zespołu w oparciu o naturalne role zespołowe i talenty
 • Corporate wellbeing – czyli zarządzanie własnym potencjałem, stresem i auto-motywacja
 • Strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie
 • Budowanie skutecznej komunikacji w zespole stałym i projektowym
 • Trening redukcji stresu
 • Trening rozwijający kreatywność

Coaching menedżerski

Dedykowany dla menadżerów średniego i wyższego szczebla.
W coachingu menedżerskim ważną rolę poza rozwojem osobistym menedżera, odgrywa koncentracja na środowisku biznesowym/zawodowym.

Coaching menedżerski to poszukiwanie nowych możliwości, pokonywanie barier oraz zmiana niekorzystnych nawyków za pomocą własnych zasobów menedżera. Pomaga zwiększyć świadomość potencjału i wspiera w jego pełnym wykorzystaniu.

Coaching menedżerski wspiera rozwój kompetencji w obszarach takich jak:

 • budowanie skutecznego przywództwa
 • zarządzanie zespołem
 • planowanie strategiczne
 • auto-motywacja i motywacja zespołu
 • komunikacja
 • delegowanie
 • wyznaczanie celów
 • rozwiązywanie konfliktów zespołowych
 • radzenie sobie z presją i stresem

Outplacement

Program wsparcia w procesie zwolnień indywidualnych i grupowych. Celem outplacementu jest znalezieniu innego miejsca pracy lub rozpoczęcie nowej ścieżki kariery. Zakres programu jest uzależniony od rodzaju stanowiska zajmowanego przez danego pracownika lub grupę pracowników i na potrzeby każdego pracodawcy jest przygotowywany indywidualnie. Zazwyczaj obejmuje 2 spotkania grupowe oraz od 2 do 4 spotkań indywidualnych.

Metody pracy: coaching, mentoring, trening

Struktura programu

Analiza profilu zawodowego


Ustalenie kompetencji i preferencji uczestnika programu

Określenie kierunku kariery


Zbudowanie własnej wizji kariery oraz analiza bieżących danych rynkowych (trendy, raporty, prognozy)

Wsparcie podczas szukania nowej pracy


Monitoring najnowszych oferty pracy, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, profesjonalne przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych lub sesji AC

Wzmacnianie wizerunku na rynku pracy


Budowanie własnej marki zawodowej oraz profesjonalny networking

Rozwój kompetencji


Warsztaty grupowe dostosowane do potrzeb lub indywidualny coaching zawodowy