Psychoterapia

Psychoterapia w podejściu poznawczo-behawioralnym, które opiera się na aktualnych, rzetelnych badaniach naukowych zgodnie z założeniami EBM (evidence based medicine).  Poza klasycznymi metodami terapii poznawczo behawioralnej do pracy włączamy także elementy Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania

Psychoterapia osób dorosłych:

 • doświadczających trudności w relacja z innymi ludźmi
 • cierpiących z powodu lęków, chronicznie obniżonego nastroju, depresji
 • doświadczających problemów psychosomatycznych
 • doświadczających niepewności w obrębie poczucia własnej wartości
 • cierpiących z powodu samotności/pustki/poczucia braku sensu życia
 • potrzebujących lepiej zrozumieć swoje emocje, potrzeby, wartości
 • przeżywających kryzys w związku

 

Struktura psychoterapii

Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Najczęściej jest to jedno spotkanie tygodniowo trwające 50 minut. Pierwsza, lub kilka pierwszych sesji ma na celu dokładne rozpoznanie trudności oraz przyjrzenie się obecnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta, określenie potrzeb i planów. Następnie określane są cele i metody dalszej pracy terapeutycznej.

Konsultacje/ psychoterapia dla młodzieży

 • doświadczającej trudności w relacjach z rówieśnikami lub rodzicami
 • przeżywającej nadmierny stres w szkole i w sytuacjach egzaminacyjnych
 • doświadczającej trudności związanych z procesem dojrzewania
 • doświadczającej kłopotów z koncentracją uwagi/ efektywną nauką

Zespół

Psychoterapia Warszawa Iwona Żyla

Iwona Żyła

Jestem psychologiem, terapeutą i trenerką z ponad 8-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim (psychologia) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim (psychologia transportu). Jestem również absolwentką Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych (Instytut Edukacji Społecznej we Wrocławiu) oraz specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu pomocy terapeutycznej/psychologicznej. W swojej pracy opieram się głównie na nurcie poznawczo–behawioralnym terapii, jednak moje podejście do klienta jest w pełni zindywidualizowane. Swoje doświadczenia jako psycholog/psychoterapeuta zdobywałam między innymi w Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku, Fundacji Zdrowie, Poradni OPS Ursus w Warszawie.

Uprawnienia

 • Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie – Nr 61 (Certyfikat przyznany przez Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Instytut Psychologii Zdrowia PTP)
 • Certyfikat w zakresie „Terapii poznawczo–behawioralnej dzieci i młodzieży”
 • Uprawnienia do prowadzenia profesjonalnej pomocy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) względem MDDA
 • Uprawnienia w zakresie wykonywania badań psychotechnicznych
 • Uprawnienia do prowadzenia Programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej wg. Modelu Duluth
 • Uprawnienia do prowadzenia pracy grupowej z młodzieżą w zakresie edukacji poza-formalnej

Cennik

Informacje

 • Cena
 • Ilość spotkań

Psychoterapia indywidualna

 • 110 PLN za 50 min
 • ustalane indywidualnie
Zamów

Konsultacja psychologiczna

 • 110 PLN za 60 min
 • 1-3
Zamów

Konsultacja w języku angielskim/niemieckim

 • 140 PLN za 60 min
 • 1-3
Zamów